Zápisy do kurzů v novém semestru probíhají do 17.2.2014.

Kurzy angličtiny pro děti v Hradci Králové s kvalifikovanými lektory a rodilými mluvčí. Zápis do kurzů právě probíhá.

Specializace jazykové výuky

 

Jedním z nejdůležitějších kroků při výběru jazykového vzdělávání ve firmě je správná volba zaměření výuky, tzv. specializace. Specializace odráží konkrétní komunikační kompetence, slovní zásobu a funkční jazyk a fráze právě v těch oblastech, ve kterých potřebujeme, aby se student orientoval nejlépe. Je tak možné zvolit např. výuku obecného jazyka, jazyka obchodního,korespondence, jazyka v dopravě, lékařství, státní správě, právní oblasti atp. Pokud plánujete firemní výuku pro zaměstnance, kteří ještě s daným jazykem nemají zkušenosti, je doporučeno začít s obecným jazykem. Se specializací v jazyce je dobré začít až v případě, kdy student dobře ovládá jeho samotné základy, což zpravidla bývá po 2 letech výuky obecného jazyka. Protože globálním jazykem pracovního trhu se stala angličtina, větví se právě ona do největšího počtu specializací. Dle Vašeho výběru Vám tak můžeme nabídnou následující zaměření:

Obecná angličtina

Obecnou angličtinu vyučujeme dle nejmodernějšího jazykového programu Cambridge. Program má 4 úrovně od začátečníků až po více pokročilé a jeho součástí je studentská kniha s CD-ROM a pracovní sešit. Program je zaměřen na rozvoj čtyř základních kompetencí v cílovém jazyce: mluvení, čtení, psaní a poslech. Jazykový kurz pokrývá širokou řadu témat od těch nejzákladnějších, kterými jsou např. nakupování, vyřizování jednoduchých telefonátů, až po diskuse nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání, obchodu nebo životního prostředí. Naši klienti mají zároveň k dispozici internetový e-learningový portál, který je s programem Face2Face plně kompatibilní a obsahuje velké množství doplňkových cvičení a poslechů.

graphics1

Zde si můžete prohlédnout oficiální prezentaci výukového programu FACE2FACE.

 

Obchodní angličtina

Obchodní angličtina je přirozeně nejžádanější firemní specializací. Výuku obchodní angličtiny realizujeme dle následujících výukových programů:

 

Business Benchmark

graphics2 Jeden z nejnovějších programů Cambridge University Press rozdělený do tří úrovní od mírně/pokročilých až po velmi pokročilé studenty. Program přináší nejmodernější studijní materiály zaměřené na obchodní angličtinu. Knihy jsou koncipovány jako příprava k mezinárodně platným zkouškám z obchodní angličtiny BEC a BULATS, lze je rovněž použít jako kvalitní materiál k obecným kurzům business English.

 

English 365

graphics3 English 365 je jazykovým kurzem rozděleným do tří úrovní, od mírně pokročilých po více pokročilé. Program kombinuje obecnou a obchodní angličtinu a struktura výukového plánu tak vytváří rovnováhu mezi jazykovými dovednostmi pokrývajícími jak pracovní, tak i mimo pracovní složku každodenního života.

 

Business Start-Up

graphics4 Jazykový kurz vytvořený speciálně pro ty, kteří s angličtinou mají malé zkušenosti a potřebují co nejrychleji v tomto jazyce začít pracovat. Studenty začátečníky a falešné začátečníky dovede až k bodu, kde se mohou začít připravovat pomocí dalších specializovaných programů ke zkoušce BEC Preliminary. Kurz je zaměřený především na funkční jazyk a komunikační dovednosti tak, aby studentům umožnil začít pracovat v angličtině co nejdříve.

 

Business Goals

graphics5 Program rozdělený do tří úrovní od znalých začátečníků po pokročilé studenty. Tento program nabízí tři krátké jazykové kurzy (po cca. 45 hodinách) zaměřené na funkční jazyk, slovní zásobu a přiměřené množství gramatiky prezentované v realistických obchodních situacích. Kurz je zaměřen především na poslech a mluvení.

 

Doplňkové

graphics6 Ke všem jazykovým kurzům obchodní angličtiny doporučujeme jako doplňkový materiál kurzu zvolit některou z učebnic řady Business Vocabulary in Use. Tato řada učebnic poskytuje širokou škálu slovní zásoby z oblasti obchodu od vyřizování korespondence, telefonování až po jazyk používaný na různých jednáních. Knihy jsou rozděleny dle úrovní od mírně pokročilých až po velmi pokročilé studenty.

 

Profesní angličtina

Profesní angličtina je oblast nabízející několik zpravidla kratších jazykových kurzů, úzce zaměřených na specializovanou pracovní oblast. Pokud studenti nepatří k pokročilejším, je vhodné kombinovat profesní angličtinu s angličtinou obecnou na příslušné úrovni, kdy obecná angličtina poskytne potřebné zázemí v oblasti např. gramatiky a poslechu a z tohoto základu profesní angličtina pomůže k ucelení funkčního jazyka, frází a slovní zásoby typické pro danou oblast.

Be my guest

graphics7 Jednodílný program pro mírně pokročilé až pokročilé studenty zaměřený na pracovní oblast hoteliérství a cateringu. Tento jednosemestrální jazykový kurz doporučujeme dle potřeb studentů kombinovat s konverzací a všeobecnou angličtinou tak, aby Vaši zaměstnanci získali v angličtině potřebnou jistotu a byli schopni efektivní komunikace na požadované úrovni.

 

English for the Financial Sector

graphics8 Angličtina pro finančnictví je jednodílný program, který pomáhá studentům připravit se na kariéru v oblasti finančnictví a těm, kteří již v této oblasti pracují, pomáhá zlepšit jejich orientaci v anglickém názvosloví a funkčním jazyce, spojeným s finančnictvím. Kurz je určen pokročilým až více pokročilým studentům a prochází klíčová témata finančnictví, jako jsou např. bankovnictví, účetnictví nebo investice.

 

Infotech

graphics7 Jednodílný program určený pro pokročilé studenty. Nová, již čtvrtá edice této učebnice zaručuje kompatibilitu obsahu s nejnovějšími trendy a vývojem v oblasti IT technologií. Třicet témat pokrývá s počítači související oblasti od základní terminologie přes programování, web design až po budoucí technologie. Terminologie je kombinována s gramatikou a slovní zásobou tak, aby studentům poskytla dostatečné znalosti k pohodlné diskuzi o IT světě.

 

International Legal English

graphics10 Program pro více až velmi pokročilé studenty, který studentům poskytuje jazykové zázemí pro práci v prostředí obchodního práva. Program se zaměřuje na právní témata včetně smluvních vztahů, založení společností, vztahy dlužníků a věřitelů atd. Kromě toho poskytuje zároveň optimální přípravu k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám Cambridge ILEC. Kniha obsahuje cvičné úkoly ke zkoušce, tipy a rady, jak zkoušku úspěšně složit a cvičný test.

 

English in Medicine

graphics11 Jazykový kurz pro lékaře, mediky a všechny ostatní, kteří se pohybují v lékařském prostředí a potřebují se efektivně domluvit. Jazykový kurz je rozdělen do sedmi části, z nichž každá se zaměřuje na jednu oblast komunikace lékař - pacient, od zjišťování anamnézy přes vyšetřování pacienta až po léčbu.

 

Cambridge Enslish for Engineering

graphics12 Krátký jednosemestrální kurz pro pokročilé až více-pokročilé studenty, kteří chtějí účelně rozvinout své komunikační kompetence v profesní oblasti strojírenství. Tento jazykový kurz je prakticky zaměřený tak, aby pomohl studentům zlepšit jejich jazykové dovednosti a zlepšit sebedůvěru při komunikaci s anglicky mluvícími kolegy a zákazníky. Deset samostatných kapitol pokrývá oblasti stavebního, strojního a elektroinženýrství a poskytuje řadu autentických materiálů k diskuzi.

 

Doplňkové

Ke všem jazykovým kurzům profesní angličtiny doporučujeme jako doplňkový materiál k výuce zvolit příslušnou knihu z řady Professional English in Use. Knihy jsou určeny pro pokročilé až velmi pokročilé studenty a obsahují 45-60 tématicky členěných lekcí, které poskytují komplexní pojmový aparát potřebný v dané profesi.

graphics13 graphics14 graphics15

 

Konverzační

 

Konverzačně zaměřená výuka angličtiny se vyučuje podle moderních materiálů nakladatelství Cambridge. Podle klientem zvoleného směru studia, angličtiny např. obecné nebo obchodní, volí lektor vhodný materiál z řady „Vocabulary in Use“. Pomocí těchto materiálů pak chystá konverzační témata tak, aby byla kompatibilní se systematicky uspořádanou slovní zásobou podpůrných materiálů. Konverzace je pak prokládána právě touto slovní zásobou, takže dochází nejen k rozvoji mluveného slova, ale hlavně k rozšíření slovní zásoby, kterou se klient naučí aktivně v projevu používat.

Certifikace jazykové školy

Evropská jazyková cena Label
Evropská jazyková cena LABEL
URS ISO certifikace
Certifikace jazykové výuky ISO 9001, 14001, 27001
Jsme jazyková škola se statutem středoškolského studia
Denní pomaturitní studium dle vyhlášky MŠMT
Cambridge univerzity press
Cambridge certifikace obsahu jazykové výuky
Heubert cerifikace výuka německého jazyka
Hueber certifikace jazykové výuky němčiny
E-learningové jazykové kurzy LANGMAster
LANGMaster certifikace e-learningové jazykové výuky
Asociace učitelů anglického jazyka
Akreditace Asociace učitelů anglického jazyka
Gramatika Cambridge Grammar of English British Council Innovation Awards 2007
Mezinárodně oceněná nejmodernější komunikativní výuka
Jazykový výukový program Face2Face
Výukový program gramatiky oceněný Britskou radou
Jazykové kurzy dle Společného referenčního rámce pro jazyky
Vyučujeme dle Společného referenčního rámce pro jazyky

Jazyková škola EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM – jazykové kurzy

Jazyková škola nabízí jazykové kurzy: angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština a španělština. Nabízíme firemní a individuální výuku, pomaturitní studium angličtiny, jazykové doučování, jazykové zkoušky, Cambridge (angličtina), FCE. Jazykové kurzy jsou harmonizovány s EU. Jazyková škola má 15 multimediálních učeben, jazykovou knihovnu a e-learningový systém angličtina online. Výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny je certifikována dle ISO 9001, 14001, 27001.

Cambridge zkoušky – PET – FCE

Nejvýhodnější Cambridge zkoušky v ČR - KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, YLE, IFCE, ILEC, TKT za bezkonkurenčně výhodné ceny více jak 10 x ročně v písemné a PC podobě!

Jazyková škola doporučuje

Naše jazyková škola doporučuje pro studium angličtiny výběr z kvalitních učebnic Cambridge University Press. Tyto knihy si můžete objednat v internetovém knihkupectví Cambridge. Dále doporučujeme tato internetová knihkupectví: www.ajshop.cz, www.bookshop.cz, www.ucebniceknihy.cz. Oxford University Press specializované knihkupectví s nabídkou učebnic OUP. Jazkové učebnice od nakladatelství Oxford University Press, Cambridge University Press a dalších. Internetové knihkupectví nabízející širokou škálu literárních žánrů. Knihy pro malé i velké čtenáře. Poezii, beletrii, mapy, turistické průvodce, to vše pod jednou střechou. Cambridge University Press specializované knihkupectví s nabídkou renomovaného nakladatelství. Knihy krásné literatury pro celou rodinu. Macmillan specializované knihkupectví s nabídkou renomovaného nakladatelství. Zjednodušená četba nakladatelství Penguin Readers.

Partnerské weby →
Odkazy, Jazyková škola - Esprogress Olomouc, Překlady a korektury textů, Práce, zaměstnání, Hotely, firemní akce a ubytování, Docházka online, Tuning autodoplňky Cartech, Čtyřkolky, Vzdělávací agentura - TSM, E-shop Dárek - dárky, dárkové zboží. keramika, Hasící přístroje, hydranty - Červinka, Izolace - stavebniny Prostějov, Půjčovna lešení - lešení Prenička, Pneu Frýda - nákladní pneumatiky, E-shop Hulman - obuv Tamaris, Kacper, Oliver, Lesta, Dřevostavby - PvMont, Vrtání studní, vrty pro tepelná čerpadla, Pracovní oděvy - Zetra, Proutěné koše - Pedig, Plastimex Prostějov, Solární kolektory a panely - Quantum, Hry a herní konzole, Westranky - tvorba webových stránek, seo , Zdravá výživa, Reality Praha - Inzerce zdarma, Překlady textů, Plesové šaty , svatební šaty na míru i k zapůjčení, salony Praha, Brno, Liberec. Angličtina v Brně - Starfish School of English - škola angličtiny v Brně. Nabízíme firemní, dětské a privátní kurzy anglického jazyka pro Brno a okolí. Ghostshape - webdesign, tvorba www stránek a e-shopu NejNákup.cz vyhledávač zboží, eshopů a cen , Motocykly, motorky Yamaha Kde nakupujete? Stavebnice Jazyková škola NOISIS – výběr ze 40 jazyků! Povlečení, Klimatizace, Klimatizace MIDEA, Zájezdy německých CK , PlayGate.cz - programy a hry zdarma, 119.cz - servis PC, Krby Dvořák, Tvorba webových stránek Ostrava, Dovolená u moře, Výklad karet, Poker online, Recepty online, Poker stůl, Online hry zdarma, PR články, Překlady, korektury, tlumočení, Překlady textů, ZAHRAJTE si nejlepší hry na internetu!, Angličtina nepravidelná slovesa, Svatební kytice, AMK Finance - finanční poradenství a služby, kurz-za-sms.cz, kurz Word, kurz Excel, kurz PowerPoint, kurz Access, Inzerce - PROHLIDNI.CZ Bezplatný inzertní portál,tvorba www stránek..., Garnýže a záclonové tyče, Zateplení, Rok 2012 a další tajemství, Nábytek, Židle, Snowboard, Snowboardy
Copyright © 1998 - 2010 EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM, s.r.o.